Vinarija Roki’s

Ime i tip objekta: Vinarija ROKI’S
Lokacija: Vis, k.č. 1942/1, k.o. Vis
Elektro projektant: Milica Lolić, dip. ing. el.
Projekt broj: 30/14
Datum realizacije: listopad 2014.
Bruto stambena površina: 408,96 m2
Etaže: Po + Pr
Napajanje: 11,04 kW