Uređenje terena Crkva Kaštel Sućurac

Ime i tip objekta: Uređenje terena Svetište Gospe od hladi
Lokacija: Kaštel Sućurac, k.č. 2889, k.o. Kaštel Sućurac
Elektro projektant: Milica Lolić, dip. ing. el.
Projekt broj: 02/15
Datum realizacije: veljača 2015.
Bruto stambena površina: 779 m2
Etaže: Vanjski prostor
Napajanje: Postojeći priključak

Instalacija vanjske rasvjete