Villa V

Ime i tip objekta: Villa V
Lokacija: Donje Selo k.č. 1752/935 i 1752/941, k.o. Donje Selo
Elektro projektant: Milica Lolić, dip. ing. el.
Projekt broj: 38/15
Datum realizacije: srpanj 2015.
Bruto stambena površina: 215,51 m2
Etaže: Po + Pr + 1K
Napajanje: 13,80 kW